อสังหาริมทรัพย์
ศุภาลัยคว้ารางวัล Drive Award 2019 สาขา Property and Construction


 

 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้างแนวราบ รับรางวัล Drive Award 2019 สาขา Property and Construction จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นทางด้าน Property and Construction โดยมี ผลประกอบการทีดีในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กรร่วมกับการพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability Investment รวมถึงการทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การดูแลใส่ใจสิงแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.ย. 2562 เวลา : 14:21:38
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 5:49 am