ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ธอส.ร่วมสมทบทุน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


 

 

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.(ที่ 5 จากขวา) และนายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี ธอส.(ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบเงินบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,440,000 บาท ซึ่ง ธอส. ได้ร่วมสมทบทุนเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบเพื่อสมทบเข้า"กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี"

 

 

 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีรายการดังกล่าวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมรับเงินบริจาคและรับโทรศัพท์ด้วยตนเอง ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ก.ย. 2562 เวลา : 13:07:30
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 3:18 pm