ซีเอสอาร์-เอชอาร์
NSI นำสินประกันภัย ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding


 

 

 

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ NSI นำสินประกันภัย มอบเงินสนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่ นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding และสื่อการสอน DLIT ทั้งนี้ เป็นนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ตามแนวนโยบาย CSR ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของบริษัทฯ จัดมอบที่ห้องสมุดโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ก.ย. 2562 เวลา : 16:40:53
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 3:23 pm