การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ศธ.แจงจัดกิจกรรมทุกปี-มุ่งสร้างความผูกพันในองค์กรยืนยันไม่ได้ผลาญงบฯ-3 รัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้อง


“ศธ.”เผยโครงการกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพจัดขึ้นทุกปีหวังสร้างความผูกพันในองค์กรย้ำไม่ได้มีวัตถุประสงค์ผลาญการใช้เงินแผ่นดินแน่นอนและยืนยัน 3 รัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโครงการนี้มาร่วมงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการเท่านั้น  


 
 
 
 
นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวว่าตามที่มีผู้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการเกษียณอายุราชการในชื่อ “กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันกันภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย.ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม และเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดินนั้น ตนขอยืนยันว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานราชการสังกัด สป. 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำด้วยว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการที่ทำกันมาทุกปี โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะผลาญการใช้เงินแผ่นดินอย่างแน่นอน “การจัดกิจกรรมนี้ ศธ.ได้เขียนโครงการอย่างถูกต้องตามหลักของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งทำอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้”

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่าการจัดกิจกรรมแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง ระหว่างภาคเช้าและเย็น ซึ่งภาคเช้ามีการแบ่งกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรมของข้าราชการแต่ละคนโดยวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมถึงการเสวนานำบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการมาพูด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นต้น 

อีกทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรและการมอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีข้าราชการ สป.ส่วนช่วงเย็นเป็นกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ?"ส่วนประเด็นที่มีการแจกของรางวัลนั้น เป็นของรางวัลที่เราได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชนและจับฉลากมอบให้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการเท่านั้น”

สำหรับรัฐมนตรี ศธ.ทั้ง 3 คน ประกอบด้วน นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.และนางกนก วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. ที่ไปร่วมงานในช่วงเย็นนั้น ท่านแค่เดินทางมาเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการของสป.ศธ.เท่านั้น 

“ผมขอยืนยันว่า ท่านทั้ง 3 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในโครงการนี้”รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวและยืนยันอีกว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวทุกอย่างเป็นไปตามระบบและระเบียบของทางราชการ ไม่ได้เป็นการผลาญงบฯแผ่นดินตามที่มีผู้กังวลอย่างแน่นอน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ก.ย. 2562 เวลา : 18:14:30
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 3:57 am