การตลาด
ซีพีเอฟ จับมือ NIA จัดประกวดนวัตกรรม "CPF INNO CONNECT 2019"


ซีพีเอฟ จับมือ NIA จัดประกวดนวัตกรรม "CPF INNO CONNECT 2019"ครั้งแรกกับการมอบรางวัลนวัตกรรมแก่คู่ค้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน


 
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ โดยสำนักนวัตกรรมซีพีเอฟและหน่วยงานนวัตกรรมอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือNIA จัดงานประกวด "CPF INNO CONNECT 2019" การประกวดรอบตัดสิน โดยมี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้แข่งขัน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารเจียไต๋ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 
 
 
CPF INNO CONNECT 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มีคู่ค้าเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 17 ราย รวม 22 โครงการ โดยเข้าอบรมหลักสูตร Design Thinking กับนวัตกรซีพีเอฟ และคัดเลือกจนเหลือ 8 โครงการ เพื่อประกวดรอบตัดสิน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ นายสิรพัฒน์ ชนะกุล นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นายกมล พงษ์ประยูร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสบริหารส่วนกลาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL และคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ตลอดจนการเข้าศึกษาดูงานที่ Alibaba Campus ประเทศจีนและการจดสิทธิบัตร

สำหรับผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศทั้ง 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการจุลินทรีย์จาวปลวก แก้ปัญหาไก่ถ่ายเหลว จากแสงอุไรฟาร์ม รับรางวัล รวมมูลค่า 146,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการเปลี่ยนถาดใส่ไข่พลาสติกสีดำ เป็นถาดไข่สีแดง จากฟาร์มชุนเซ้ง รับรางวัล รวมมูลค่า 136,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Weight Estimation for Silo จากฟาร์มบิซ รับรางวัล รวมมูลค่า 126,000 บาท

ส่วนรางวัลชมเชย รวม 5 รางวัล ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้ ด้านการจัดการฟาร์มสุกรพันธุ์จากฟาร์มหมอต้น โครงการแพคเกจเปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน จากวีระพงศ์ ฟาร์ม โครงการปรับความเร็วลเล้าคลอด จากฟาร์มเขาอ้อม โครงการจัดระบบน้ำผิวดิน สำหรับล้างโรงเรือนไก่ไข่ จากฟาร์มชุนเซ้ง และโครงการอ่างจุ่มเท้าอัจฉริยะ จากฟาร์มไก่ไข่เกาะแต้ว ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสด 8,000 บาท รวมทั้งการจดสิทธิบัตร./
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ก.ย. 2562 เวลา : 15:38:22
25-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2020, 6:59 am