การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ครูธุรการนักการภารโรง เฮ!! ครูตั้นขาดัน หารือสำนักงบ จ่ายเงินค้าง 2 เดือนสำเร็จ


 

 

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน? 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี?ว่าการ?กระทรวง?ศึกษาธิการ? เปิดเผยว่า เมื่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าตอบแทนครูธุรการและนักการภารโรงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พร้อมทำเรื่องขอแปลงงบประมาณอุดหนุน ปี 2562 จำนวนกว่า 500 ล้านบาท นำมาจ่ายเป็นค่าตอบบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของครูธุรการและนักการภารโรงทุกคน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งยังได้เร่งรัดให้เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินตอบแทนให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.ย. 2562 เวลา : 16:14:58
31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 1:05 pm