ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ทิพย - มูลนิธิธรรมดี ดูงาน ศก.พอเพียงภูฏาน


 

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย รับมอบของที่ระลึก จาก ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เนื่องในโอกาส บมจ.ทิพยประกันภัย สนับสนุนและร่วมเดินทาง ศึกษาดูงานที่ประเทศภูฏาน ซึ่งได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นต้นแบบพัฒนาและปรับใช้ในประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การรักษาวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติไปพร้อมกับการพ้ฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืน โดยมีสมาชิกชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวังร่วมเดินทางในครั้งนี้ และพักที่  HAVEN Resort  เมืองพาโร ประเทศภูฏาน ของนักลงทุนไทย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ก.ย. 2562 เวลา : 15:11:56
31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 1:10 pm