ประกัน
ทิพยประกันชีวิต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562


ทิพยประกันชีวิต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่

 


 
พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)โดยคุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

 
การนี้บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันดังกล่าว โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าอาวาสวัด พระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีคุณกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยทิพยประกันชีวิต ได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,444,444 บาท พร้อมทั้งได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระบาทมิ่งเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 พ.ย. 2562 เวลา : 21:28:50
02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 7:57 pm