การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สำนักงาน กสทช. เดินหน้าศูนย์ USO Net หนุนเด็กในพื้นที่ชนบทเข้าถึงการศึกษา


สำนักงาน กสทช. เดินหน้าศูนย์ USO Net หนุนเด็กในพื้นที่ชนบทเข้าถึงการศึกษา เผยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เข้ารับรางวัลปี 2562 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนส่งชิงรางวัลยูเอ็น


 
 
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน หรือ USO Net เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล โดยแต่ละศูนย์ได้มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการคนในชุมชนนั้น ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิดอุปถัมภ์) จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดตั้งศูนย์ USO Net ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับเงินรางวัล 5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างส่งชื่อโรงเรียนเข้าชิงรางวัลในด้านการส่งเสริมการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันกับองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) อีกด้วย

 
 
นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงาน กสทช.ได้จัดตั้งศูนย์ USO Net โดยมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 16 เครื่องพร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่โรงเรียน อบต.รางจรเข้ รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่สอนการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้เด็กนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อประกอบการศึกษา และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 300 คน รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเด็กทุกคนได้เรียนฟรี การสนับสนุนศูนย์ USO Net ของสำนักงาน กสทช. จึงมีส่วนช่วยเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กนักเรียนซึ่งโรงเรียนยังขาดแคลน เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด
 

 
 
นายก อบต.รางจรเข้ เปิดเผยว่าที่ผ่านมาโรงเรียน อบต.รางจรเข้ เปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส ผู้ปกครองถูกกุมขังคดียาเสพติดและไม่ได้เรียนหนังสือ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแบบบูรณาการ โดยนำเด็กเหล่านี้ไปรักษาและนำมาเรียนที่โรงเรียน อบต.รางจรเข้ได้ทั้งหมด ผ่านกิจกรรมกีฬา ดนตรี และ ศูนย์ Uso Net ทำให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับเด็กปกติได้ ทั้งนี้มีเด็กด้อยโอกาสจำนวน 29 คน ที่ครอบครัวถูกจำคุก เด็กไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวจากปัญหายาเสพติดสามารถเรียน และใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้ ส่วนเด็กอีก 13 คนที่มีอาการทางประสาท อบต. ก็ได้นำไปรักษาจนมาเรียนหนังสือร่วมกับเด็กคนอี่นได้ โดยได้รับการเรียนรู้คอมพิวเตอร์จากศูนย์ USO net

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 พ.ย. 2562 เวลา : 15:34:39
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 5:05 am