การตลาด
นิตยสารสารคดี แตกหน่อรับยุค Disruptionเปิดตัวสื่อออนไลน์"Sarakadee Lite"


นิตยสารสารคดี แตกหน่อรับยุค Disruptionเปิดตัวสื่อออนไลน์ “Sarakadee Lite”ภายใต้ผู้บริหารใหม่ “อมร ทองธิว” ทายาทรุ่น 3 วิริยะพันธุ์รับไม้ต่อจากคุณแม่ สุวพร ทองธิว เจ้าของนิตยสารสารคดี


นิตยสารสารคดีหนึ่งในนิตยสารคุณภาพที่ผู้คนในสังคมให้การยอมรับว่า เป็นคลังความรู้คู่สังคมไทยมากว่า 3 ทศวรรษ วันนี้แม้ว่าโลกสื่อสิ่งพิมพ์กำลังถูกทำลายจากปรากฏการณ์ Disruption แต่นิตยสารสารคดียังคงยืนหยัด “ให้ปัญญาและความรู้” ตลอดไปและยังเป็นหนังสืออ้างอิงของห้องสมุดสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นอกจากยังคงยืนหยัดเป็นคลังความรู้ ดั่งประทีปที่ไม่เคยมอดดับ ปรากฏการณ์ Disruption กลับไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการทำลายล้าง แต่กลับเป็นโอกาสที่จะทำให้นิตยสารสารคดีได้ต่อยอดขยายฐานผู้อ่านในบรรณภพออนไลน์

Sarakadee Lite จึงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างฉับไวพร้อมกับเปลี่ยนผ่านผู้กุมบังเหียรที่ได้ ”อมร ทองธิว” ทายาทวิริยะพันธ์รุ่นที่ 3 เข้ามาสานปณิธาน ดั่งปณิธานของคุณ เล็ก วิริยะพันธ์ ที่ได้ประกาศไว้ตอนหนึ่งว่า
“เราผู้ยึดถือวัฒนธรรมเป็นภารกิจ ย่อมต้องลงแรงส่งเสริมกิจกรรมด้านนี้อย่างสุดกำลัง อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งนัก กอปรด้วยปรัชญา ความคิด วรรณคดี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ บุคคล และชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ มากมายหลายประการ ด้วยเหตุนี้ เราจำต้องมีปณิธานอันแน่วที่จะดำเนินภารกิจสืบต่อไปด้วยความเชื่อมั่น”

Sarakadee Lite กำเนิดขึ้น...
Sarakadee Lite กำเนิดขึ้นเพื่อมุ่งสู่ยุค 5.0 ด้วยจุดยืน “คลังข้อมูลออนไลน์ของคนรุ่นใหม่”สารคดีดิจิตอลที่คงความลึก ความถูกต้องของเนื้อหา ทว่าเติมความสนุกของการเล่าเรื่องในหลากหลายรูปแบบ ด้วยแนวคิด *Fun Knowledge ทำเรื่องยากให้ง่ายและได้ความรู้ *Fact & True รู้ลึกรู้จริง*Lively *เข้าถึงง่าย *ย่อยง่าย *เข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้ง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ เรื่องราวของบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ มันจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ศิลปะแบบ นิตยสารสารคดี
แบบว่า....เปลี่ยนแปลง แต่ไม่เปลี่ยนไป!
 

LastUpdate 14/11/2562 17:55:53 โดย : Admin
12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 5:22 pm