การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
คณะผู้แทนหลักสูตรผู้บริหารบ.ย.ส.19 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด 2 จำนวน 1 โรง และเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ บ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี


คณะผู้แทนหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บ.ย.ส.19) บริจาคเงินสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด 2 จำนวน 1 โรง และเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ บ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี

 


 
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานรุ่นหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บ.ย.ส.19) พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ มุกประดับ นางรวิฐา พงศ์นุชิต นายเกรียงไกร เศวตเสนีย์ นายนิวัติไชย เกษมมงคล พลตำรวจตรีสุภธัช  คำดี และคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรอยยิ้มมอบความสุข สนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสมองและปัญญา อายุระหว่าง 7 –18 ปี ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้หรือเป็นเด็กเร่ร่อน พลัดหลง ขาดผู้อุปการะดูแล ปัจจุบันมีใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 604 คน   โดยได้จัดการแสดงดนตรี เล่นเกมส์ บริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินจำนวน 115,8000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านเห็ด2  จำนวน 1 โรงอีกทั้งเยี่ยมชมและร่วมรับฟังเด็กพิการกลุ่มงานอาชีวบำบัด โครงการบ้านเห็ด นำเสนอและสาธิตขั้นตอนการเพาะเห็ด การเก็บเห็ดและการจำหน่ายเห็ด ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบกำลังใจและความห่วงใยตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับน้องๆผู้พิการทางสมองและปัญญา ให้มีอาชีพเป็นของตนเองต่อไป 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 พ.ย. 2562 เวลา : 19:09:45
13-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 13, 2020, 1:48 am