การตลาด
CPFรับมอบใบรับรองความสอดคล้อง CPF SHE&En Standard กับมาตรฐานสากล


 

 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (กลาง) ประธานคณะผู้บริหาร และ น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ (ซ้าย)ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ รับมอบใบรับรองความสอดคล้อง CPF SHE&En Standard กับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง จาก นายวิชัย หาญธำรงค์วิทย์ (ขวา) Country Operation Manager บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ LRQA ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะในการทวนสอบและรับรองมาตรฐาน เป็นการยืนยันว่า CPF SHE&En Standard เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน บนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง (Plan-Do-Check-Act) เป็นที่ยอมรับจากสากล สอดคล้องกับ ISO14001:2015 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) ISO45001:2018 (ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) และ ISO50001:2015 (ระบบการจัดการพลังงาน) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ณ ชั้น 30 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 พ.ย. 2562 เวลา : 16:51:13
24-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 24, 2020, 2:25 pm