ซีเอสอาร์-เอชอาร์
วิริยะประกันภัย สนับสนุนศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย


นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา “ITIC FORUM 2019 : Big Data and AI for Safer Roads” จัดโดย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลที่ได้จากการทำ “โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน” (Big Data and AI for Safer Roads) ซึ่งบริษัทวิริยะประกันภัยได้ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ


 
 
 
 
สำหรับ โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (Big Data and AI for Safer Roads) ใช้ฐานข้อมูลจากการแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และใช้เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่อไปในอนาคต

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 พ.ย. 2562 เวลา : 12:30:19
10-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 10, 2020, 2:02 pm