ประกัน
เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัด TOWNHALLแสดงพลังมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม


 

 

กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดการประชุมพนักงานประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (TOWNHALL)ภายใต้ชื่องาน The 3RD TOWN HALL MEETING 2019 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ร่วมรับฟังข้อมูลสำคัญจากบริษัท และเตรียมพร้อมกับทิศทางการเติบโตของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่และกลยุทธ์ในปี2563 ของเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ โดยนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ CEO กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำ ทีมคณะผู้บริหารระดับสูง นางสาวกนิษฐศรี ทองสมุย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร ร่วมแถลงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเจนเนอ ราลี่ ไทยแลนด์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานขององค์กร

 

 

ซึ่งยังคงมุ่งเน้นตามนโยบายหลักของเจนเนอราลี่ทั่วโลกที่จะเป็น Customers’ Lifetime Partner “เพื่อน ที่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของช่วงชีวิต” ภายใต้ 3 แกนหลักสำคัญ · เติบโตอย่างมีกำไร · บริหารทรัพย์สิน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน · นวัตกรรมและการปรับตัวในยุคดิจิทัล ซึ่งต้องดำเนินการด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและตัวแทน การเสริมสร้าง แบรนด์ให้แข็งแกร่ง การมุ่งมั่นสร้างความยั่นยืนให้กับองค์กร 

รวมถึงการสร้างคำมั่นสัญญาต่อลูกค้าและตัวแทนซึ่งเปรียบเสมือนพาทเนอร์ที่สำคัญในการร่วมสร้างคุณค่าเพื่อส่งมอบต่อลูกค้าของเจนเนอราลี่ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้จัดงานในรูปแบบของ “HACKATHON” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ความร่วมมือกันในการหาได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ร่วมกันแสดงความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการใหม่ๆ เพื่อทำให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและยั่งยืน ด้วยธีมงานที่มีชื่อว่า “GENOVATION 2020: UNLOCK THE FUTURE” นับเป็นการแสดงพลังความร่วมมือครั้งสำคัญของพนักงานเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ทุกคน ณ กรุงศรี ไอแมกซ์ พารากอน ซีนีแพล็กซ์ เมื่อเร็วๆนี้


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ธ.ค. 2562 เวลา : 16:53:03
14-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2020, 8:32 am