การตลาด
ซีพี ออลล์ จัดสอบ "ธรรมศึกษาปีที่ 18"


ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 โดยพนักงานและบุคคลทั่วไปเข้าสอบกว่า 800 คน นับเป็นภาคเอกชนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสถานที่จัดสอบ


 
 
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ภายใต้ปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมเข้าสอบในโครงการธรรมศึกษา

ซีพี ออลล์ ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้จัดสอบธรรมศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 โดยที่ผ่านมามีพนักงานสอบผ่านธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอกกว่า 13,500 คน และในปีนี้มีผู้ร่วมเข้าสอบจำนวน 835 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 444 คน ชั้นโท จำนวน 234 คน และชั้นเอก จำนวน 157 คน โดยมีพระครูพุทธมนต์แม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานและให้โอวาทแม่กองธรรมประจำปี 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แจ้งวัฒนะ

ด้าน น.ส.อริญชยา ศิริโยธา อีกหนึ่งในผู้ร่วมเข้าสอบ กล่าวว่า “ปีนี้สอบธรรมชั้นตรีเป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความสนใจในเรื่องธรรมเพราะมีความผูกพันกันมานานมาก เพราะเรียนรู้และชอบเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็ก ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้สอบ แต่หลังจากลงชื่อเข้าสอบแล้วก็มีการอ่านธรรม และติวเข้มตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ ซึ่งการเตรียมพร้อมติวเข้มในเรื่องของธรรมนอกจากจะใช้สำหรับการสอบแล้วยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

 
 
“ยิ่งอ่านมากก็ทำให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับจากการอ่านไปปฏิบัติ หลักของธรรมก็เช่นเดียวกัน อย่างเรื่องของ สติ เรื่องของการมีหิริโอตัปปะ หรือเรื่องทางสายกลาง ทั้งหมดสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สำหรับการสอบในครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนสามารถสอบผ่านได้ในทุกๆระดับ ทั้งนักธรรมเอก โท ตรี และอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าสอบในรุ่นต่อๆไป เข้ามาสอบกันมากๆ เพราะเป็นสิ่งที่ดี เพราะการพัฒนาตัวเองในเรื่องของธรรมยังช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของเรามีความสงบและมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ด้วย”
นอกจากการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว บมจ.ซีพี ออลล์ ยังมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อให้นำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาแสดงธรรม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และเจริญสติภาวนาร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ม.ค. 2563 เวลา : 12:40:29
07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 2:44 am