เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช.ร่วมกับพม.มอบความสุขให้เด็กไทยในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2563


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับการเคหะแห่งชาติและหน่วยงานในสังกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย” ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และมอบของรางวัลให้แก่ เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน


 

 
 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยในปี 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ รวมถึงการเคหะแห่งชาติได้สนองนโยบายของรัฐบาล ส่งมอบความสุขให้เด็กและเยาวชนด้วยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย” ซึ่งเน้นแนวคิด 3 เรื่อง คือ 1. พลเมืองเด็กดี 2. เด็กยุคดิจิตอล และ 3. เด็กรักสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดงานใน วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติ พร้อมส่งเสริมให้เด็กได้เห็นความสำคัญของการใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้เด็ก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตามวัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมมอบของรางวัลให้กับเด็กภายในงาน โดยมีเด็กและเยาวชนในความอุปการะของสถานรองรับของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 
 
 
 
ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมาย รวมถึงยังมีกิจกรรมต่างๆภายในงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ โซนกิจกรรมสร้างสรรค์ (KID THINK) จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โซนกิจกรรมจากภาคเอกชนและองค์กรเครือข่าย โซนกิจกรรมกลางแจ้ง (HAPPY KID) โซนกิจกรรมบนเวที (KID STAGE) และโซนอาหารและเครื่องดื่ม บริการฟรีสำหรับเด็กและผู้ปกครอง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ม.ค. 2563 เวลา : 12:50:35
31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 8:44 pm