ไอที
กสท ผนึกพันธมิตร ALT และ edotco รุกให้บริการเครือข่าย5G ทั่วประเทศ


บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  หรือ CAT ได้ลงนามในข้อตกลงไตรภาคีกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ  ALT ผู้ให้บริการโครงสร้างด้านโทรคมนาคมของไทย และ edotco Group SdnBhd ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของมาเลเซียเพื่อร่วมมือในการพัฒนาบริการเครือข่าย 5G ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 


 
 

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมนั้น มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาไปสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งอนาคต ทำให้ กสทตัดสินใจเป็นพันธมิตรร่วมกับ ALT และ edotco ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมขั้นนำ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การร่วมมือกันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส่งผลดีช่วยให้การบริหารต้นทุนของเครือข่าย 5G ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนเกื้อหนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านบริการใหม่ของประเทศ

“ความร่วมมือครั้งนี้ได้รวมผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในปัจจุบันและอนาคตโดย edotco จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้าน Passive ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและความสำเร็จของเครือข่าย 5G ที่จะครอบคลุมไปทั่วทั้งประเทศ”

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT กล่าวว่า CAT ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ในการประมูล 5G เพื่อเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นหลักในครั้งนี้ ซึ่ง 5G จะมีผลประโยชน์อย่างมากมายในอนาคตอันใกล้นี้ ในส่วนของ ALT เราจะเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับ CAT โดยจะให้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (INFRASTRUCTURE SHARING) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดภาระต้นทุนให้กับ Operators เพื่อให้บรรดาเหล่า Operator สามารถไปทุ่มเทและใส่ใจในงานบริการใหม่ๆ ในขณะที่เราจะช่วยบริหารจัดการลดภาระต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเราจะเป็นผู้สร้างและซ่อมบำรุงสถานีฐานให้”

Suresh Sidhu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท edotco Group Sdn Bhd กล่าวว่าในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค edotco มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆ เราร่วมมือกับรัฐบาล, หน่วยงานกำกับดูแล และ Operator ในประเทศต่างๆทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาโดยตลอด เราจึงมีพร้อมและมั่นใจที่จะร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสื่อสารของไทยให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

CAT Telecom เป็นหนึ่งในสี่ของผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีส่วนร่วมในการประมูลคลื่นความถี่ 5G ที่จัดทำโดย กสทช. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมคาดว่าการประมูลใบอนุญาต 5G จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จำเป็นในการสนับสนุนโครงการ “Thailand 4.0”

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ก.พ. 2563 เวลา : 17:34:21
10-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 10, 2020, 11:42 am