การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรมขนส่งทางบก สั่งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ คุมเข้มการให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ


 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยถึง  การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ คุมเข้มการให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ 

 

 

โดยวันนี้ (22 มีนาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ร่วมกับผู้ประกอบการรถโดยสาร ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในตัวรถ พร้อมทั้งดูแลอาคารสถานที่เพิ่มการทำความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา สุโขทัย ระยอง ระนอง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี พะเยา อุทัยธานี  ตรวจคัดกรองประชาชนบริเวณทางเข้าสถานีฯ เพื่อตรวจผู้โดยสารก่อนเข้าสถานีฯ และก่อนขึ้นรถโดยสาร ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานขับรถใส่หน้ากากอนามัยและให้เช็ดทำความสะอาดตัวรถ เบาะที่นั่ง และราวจับ หลังจากส่งผู้โดยสารลงหมดแล้วในแต่ละเที่ยว 

 

 

 

ในส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม ดำเนินการทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ เช่น ทดสอบขับรถ ทดสอบ E-exam ทดสอบทางสมรรถนะทางร่างกาย  เพื่อเตรียมให้บริการประชาชนในวันเปิดทำการ


ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
 

 

 
1)สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

 

 
2)ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตา เครื่องทดสอบภาคทฤษฎี (E-exam) ห้องอบรมและทดสอบ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

 
3)ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
 

 

 
4)ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 

 

5)ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
 

LastUpdate 22/03/2563 22:23:06 โดย : Admin
08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 6:43 am