การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวันนี้ (23 มีนาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ นครนายก ขอนแก่น มุกดาหาร น่าน อุทัยธานี สุโขทัย พิจิตร นครราชสีมา ระยอง สตูล ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ สระบุรี นนทบุรี นครปฐม อุดรธานี ขอนแก่น กระบี่ เชียงราย บึงกาฬ พะเยา สุรินทร์ ลำปาง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ จุด Checking point ภายในจังหวัด เพื่อตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกคน โดยดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากพบว่าผู้โดยสารมีอาการไข้และอาการทางเดินหายใจให้แจ้งกับนายสถานีเพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วน ประสานกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และผู้ประกอบการขนส่ง ให้จัดทำข้อมูลผู้โดยสารได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขทะเบียนรถ จุดต้นทาง ปลายทาง หมายเลขโทรศัพท์ เป็นฐานข้อมูล รวมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยมาตรการต่างๆดังนี้

 
 
1)สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

2)ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตา เครื่องทดสอบภาคทฤษฎี (E-exam) ห้องอบรมและทดสอบ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

3)ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

 
 
 
4)ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

5)ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 มี.ค. 2563 เวลา : 18:33:22
14-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2020, 6:58 am