ประกัน
TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล


 

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัยส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ ผศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัส COVID-19  เพื่อให้ความอุ่นใจ มั่นใจ กับคณะผู้บริหาร บุคลากรของ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (อ้อมน้อย)


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 มี.ค. 2563 เวลา : 12:03:43
10-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 10, 2020, 1:31 pm