วิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ จัดประชุมออนไลน์รับ New Normal


น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตอบรับกระแส New Normal พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก นักวิชาการ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยายด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และนำเสนองานวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตว์ปีกของประเทศไทย และเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาอาหารคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย แก่ผู้บริโภค โดยในงานนี้ยังเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยของนิสิตและนักศึกษาไทยด้วย โดยมี นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคม และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างคับคั่ง ณ สำนักงานฯ ถนนสีลม 


 
ทั้งนี้ไทยเป็น 1 ใน 80 ประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่เป็นอันดับ 8 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อันดับ 4 ของโลก จึงต้องติดตามวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ด้วยงานวิจัยจากหลายประเทศ ที่สามารถนำมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุน และได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ปีกที่ปลอดภัย ไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีกและผู้บริโภคทั่วโลก
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 พ.ย. 2563 เวลา : 09:49:45
16-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2021, 2:35 pm