วิทยาศาสตร์
อพวช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ''งานของพ่อ'' ณ จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “งานของพ่อ” โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหารหน่วยงานร่วมจัด ร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว

โดยนิทรรศการชุดนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อนำเสนอหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวความคิดและเทคนิควิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผล และสามารถแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ตลอดจนมุ่งไปสู่วิถีแห่ง การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งนิทรรศการชุดนี้จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 - 18:00 น. ณ อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ธ.ค. 2563 เวลา : 12:06:21
16-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2021, 3:12 pm