วิทยาศาสตร์
อพวช. ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนในประเทศต่อไปในอนาคต ณ อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ม.ค. 2564 เวลา : 09:38:09
16-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2021, 3:41 pm