ซีเอสอาร์-เอชอาร์
หมอ ย้ำมาตรการส่วนบุคคลช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในครอบครัว ที่ทำงาน


กระทรวงสาธารณสุข ย้ำประชาชนคงมาตรการส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่าง ช่วยป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในครอบครัวและที่ทำงานได้

 
บ่ายวันนี้ (23 มกราคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 198 ราย ในจำนวนนี้เป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 180 ราย ซึ่งมาจากการค้นหาเชิงรุก 111 ราย จากการเฝ้าระวังผู้มารับบริการในโรงพยาบาล 69 ราย และเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เข้ารับการกักตัว 18 ราย ส่วนการระบาดระลอกใหม่ (วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 23 มกราคม 2564) มีผู้ติดเชื้อสะสม 9,065 ราย หายป่วย 6,508 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,545 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 12 ราย โดยผู้เสียชีวิตวันนี้ เป็นชายอายุ 81 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และไขมันในเลือดสูง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผู้เสียชีวิตของประเทศ ที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ดังนั้นคนในครอบครัวมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อให้กับกลุ่มเสี่ยงได้ หากคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงหรือไปในสถานที่เสี่ยงมา ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่าง เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด

นพ.เฉวตสรรกล่าวต่อว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ใน กทม. ปริมณฑล  สมุทรสาคร และจังหวัดโดยรอบ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายจังหวัดลดลงอย่างเห็นได้ชัด จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนน้อย ควบคุมได้ดี ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จะผ่อนปรนกิจกรรมได้มากกว่า ส่วนจังหวัดที่ยังคงเฝ้าระวังเข้มข้น กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุข และภาคส่วนต่างๆ เข้าไปช่วยอย่างเต็มกำลัง
 
 
นพ.เฉวตสรรกล่าวต่อว่า จุดเสี่ยงสำคัญที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อบ่อยครั้งคือ การรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องจากจะต้องเปิดหน้ากาก หากมีการพูดคุยเสียงดัง หัวเราะ จะเพิ่มโอกาสให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อ ทำให้เกิดการแพร่เชื้อภายในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน แนะนำให้เข้มมาตรการส่วนบุคคล  หากมีกิจกรรมร่วมกัน ควรเว้นระยะห่าง หากนั่งรถยนต์คันเดียวกันควรสวมหน้ากากอนามัยทุกคน งานเลี้ยงต้องจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานตามขนาดพื้นที่  สถานที่ทำงานให้จัดมาตรการองค์กรเพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อ   
 
“ขอย้ำประชาชน ระหว่างการรอวัคซีน หรือแม้จะได้รับวัคซีนแล้ว ยังคงต้องสวมหน้ากากให้ได้ 100% เว้นระยะห่าง จะช่วยลดความเสี่ยง เนื่องจากวัคซีนไม่ได้เป็นเครื่องมือเดียวที่จะหยุดยั้งการระบาดของโรค แต่ช่วยเสริมให้ระบบป้องกันควบคุมโรคดีขึ้น และเชิญชวนทุกคน โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เป็นการประเมินความเสี่ยงขั้นต้น ช่วยในการสอบสวนโรค ติดตามประวัติหากเกิดการติดเชื้อ ได้รับการแจ้งเตือนหากมีความเสี่ยงและข้อแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม” นพ.เฉวตสรรกล่าว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ม.ค. 2564 เวลา : 18:03:33
17-01-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 17, 2022, 11:18 am