วิทยาศาสตร์
NIA ผนึกกำลังพันธมิตรคิกออฟ 'โครงการ Space Economy: Lifting Off 2021' เปิดรับสตาร์ทอัพร่วมรังสรรค์เทคโนโลยีอวกาศ พร้อมเดินหน้าผลักดันสู่เศรษฐกิจอวกาศ


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดตัวโครงการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ ภายใต้ชื่อ Space Economy: Lifting Off 2021 ผนึกกำลังภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพื่อสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมอวกาศและผลักดันให้เกิดการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศไปพัฒนาประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมรังสรรค์กับองค์กรพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอวกาศ นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงการนำเทคโนโลยีอวกาศไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า “NIA เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบธุรกิจจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกที่มีความซับซ้อน  มีพื้นฐานจากการวิจัยเชิงลึกที่ต้องอาศัยกระบวนการทางอุตสาหกรรมขั้นสูง เพื่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และมุ่งเน้นการขยายผลทางธุรกิจและการตลาด ตลอดจนห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ”
 
จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) ริเริ่มและดำเนินโครงการ Space Economy: Lifting Off 2021 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพ นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจและเติบโตในอุตสาหกรรมอวกาศได้ โดยได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญและมีความพร้อมในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศให้เติบโตเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) และ Thai Venture Capital Association (TVCA)
โครงการ Space Economy : Lifting Off 2021 นับเป็นครั้งแรกของการจัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านอวกาศในประเทศไทย โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบของ “Co-creation” คือ เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานจริงกับหน่วยงานพันธมิตรและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ ทุกทีมจะได้ลงมือทำงานกับผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยจะคัดเลือกสตาร์ทอัพจำนวน 10 ราย ซึ่งผู้สนใจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอวกาศ แต่ต้องมีแนวคิดที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม มีทีมงานและเทคโนโลยีพื้นฐานที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีด้านอวกาศได้ โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในเทคโนโลยีเชิงลึกและบริษัทที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมอวกาศหรือมีความต้องการนำเทคโนโลยีอวกาศไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่น
 
 
ดร.พันธุ์อาจ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอวกาศอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่ความจริงแล้วอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าสูงถึงกว่า 50,000 ล้านบาท และมีความต้องการสูง ซึ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของการส่งดาวเทียม หรือ การส่งยานอวกาศเพียงเท่านั้น แต่ครอบคลุมในวงกว้างตั้งแต่ Upstream คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยยานอวกาศ Downstream การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากอวกาศ และเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ การทำการวิจัยเรื่องต่างๆ ในอวกาศ การประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง วัสดุขั้นสูง (Advanced material) ฯลฯ นอกจากนั้น ยังสามารถต่อยอดนำเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้อีกด้วย”
 
สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://nia.or.th/spaceeconomy/ หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวัลยา วิศาลบรรณวิทย์ (แนน) โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 407 มือถือ: 085-911-4691 หรือ อีเมล: wallaya.w@nia.or.th

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 มี.ค. 2564 เวลา : 12:15:05
14-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 14, 2021, 12:35 pm