ซีเอสอาร์-เอชอาร์
คลังร่วมใจบริจาคโลหิตกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันเดียวยอดทะลุ 200 ยูนิต


นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร  นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานกระทรวงการคลัง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  


 
“วันนี้ (1 เมษายน 2564) ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เราชาวกระทรวงการคลัง ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผ่านการบริจาคโลหิต ซึ่งมียอดผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาบริจาคถึง 289 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 234 ยูนิต มากกว่าการรับบริจาคในครั้งที่ผ่านๆ มา

พวกเราภูมิใจว่า การบริจาคโลหิตในวันนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต  กิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน  ยิ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อยอดผู้บริจาคโลหิต จนหน่วยงานต่างๆ ต้องออกมารณรงค์กันอย่างหนัก ข้าราชการจึงจำเป็นต้องก้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือส่วนรวมโดยยึดตามกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อสังคม”
 

ทั้งนี้ กิจกรรมตามโครงการจิตอาสากระทรวงการคลังร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยครั้งต่อไปจะเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และ 5 ตุลาคม 2564 ตามลำดับ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ ณ บริเวณประตู 3 กระทรวงการคลัง ตามวันดังกล่าวข้างต้น

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 เม.ย. 2564 เวลา : 18:37:00
11-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 11, 2021, 10:01 pm