การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
โรงพยาบาลราชวิถี เผย พบแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ติดเชื้อโควิด 19


โรงพยาบาลราชวิถี แจ้งปิดบริการกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 เม.ย. หลังพบแพทย์ประจำบ้านประจำกลุ่มงานศัลยศาสตร์ติดโควิด 1 ราย

 

รพ.ราชวิถี ออกประกาศแจ้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.ราชวิถี ลงวันที่ 7 เม.ย.2564 เรื่องตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 โดยข้อความบางส่วนระบุว่า จากการตรวจ พบแพทย์ประจำบ้านประจำกลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ติดเชื้อโควิด จำนวน 1 ราย คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อใน รพ. ได้ประสานงานและดำนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป สำหรับมาตรการควบคุมโรคใน รพ. ทางคณะกรรมการได้เตรียมแผนยกระดับการควบคุทใน รพ. โดยกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ให้งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 7-18 เม.ย.2564 การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้น กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยส่งต่อ กรณีไม่เร่งด่วน ห้องผ่าตัดเล็ก ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7-16 เม.ย.2564 การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอน ให้ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2564 เวลา : 15:18:33
16-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 16, 2021, 3:02 pm