การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
รัฐบาล สั่งเข้ม! คุมผับ บาร์ คาราโอเกะ สกัดโควิดลุกลาม


จากกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จากสถานบันเทิงต่าง ๆ ทั้งผับ บาร์ คาราโอเกะ รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจกำกับดูแล ให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมาตรการที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 ประกอบด้วย

 
1. กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการใด ให้ปิดสถานประกอบการนั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 
2. กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 
3. กรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กทม. พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด/กทม. เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 
สำหรับการจำหน่ายอาหาร - เครื่องดื่มยังคงเปิดได้ปกติแบบ New Normal หากตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ไปใช้บริการ จะให้ปิดบริการ เพื่อจัดระเบียบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังอาจสั่งปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องแอร์ อย่างน้อย 2 สัปดาห์

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 เม.ย. 2564 เวลา : 18:03:18
14-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 14, 2021, 12:01 pm