ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนห้องรักษาผู้ป่วย COVID-19 แก่ รพ. ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบการสนับสนุนห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยมี อัญญาชลี กมเลศร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทนส่งมอบแก่ นพ. เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของ COVID-19 และให้การสนับสนุนแก่องค์กรและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2564 เวลา : 16:55:13
17-01-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 17, 2022, 10:34 am