ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ศุภาลัย สานต่อโครงการ Happiness Camp สร้างความสุขเพื่อคนสร้างบ้าน มอบข้าวสารแทนความห่วงใย


บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “Happiness Camp” สร้างความสุขเพื่อคนสร้างบ้าน โดยให้ความร่วมมือมาตรการรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปิดแคมป์งานก่อสร้าง 30 วัน ควบคู่ไปกับการส่งต่อความห่วงใยให้เพื่อนคนงานก่อสร้างในวงจรการผลิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในแคมป์ได้อย่างปกติสุข โดยส่งมอบข้าวสารไปยังแคมป์คนงานก่อสร้างทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียมของศุภาลัยอย่างต่อเนื่อง จำนวน 47 โครงการ ซึ่งมีเพื่อนคนงานในแคมป์ก่อสร้างประมาณ 6,000 กว่าคน อีกทั้งช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยเฉพาะค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ในระยะเวลา 30 วัน เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ชาวแคมป์ต่อไป

ศุภาลัย ได้มุ่งมั่นสานต่อภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย” พร้อมส่งกำลังใจ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งต่อความช่วยเหลือให้ทุกภาคส่วนให้สามารถฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ก.ค. 2564 เวลา : 11:34:29
17-01-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 17, 2022, 11:12 am