ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนทุนปริญญาโท ต่อเนื่องปีที่ 14 สาขาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


นายสุวิทย์ อินทรเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) นางศิริกุล ไชยสิงห์ ผู้จัดการภาคนครหลวง 9 สายลูกค้าบุคคล (ขวาสุด) และนางสาวลลิตา ทองชั่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนธนาคาร ร่วมส่งมอบทุนการศึกษาแก่นางสาวอิสรีย์ แสวงศิริผล (ที่ 2 จากซ้าย) นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้รับมอบทุนในโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อสนับสนุนโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลาง) ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ห้อง 403 ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


 

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี 2512 เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มเวลา และมีคุณภาพสูง เทียบเท่ามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเดียวกันในต่างประเทศ./

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ค. 2564 เวลา : 10:19:53
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 12:08 pm