ซีเอสอาร์-เอชอาร์
'เจนเนอราลี่' ส่งต่อความห่วงใย ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในชุมชน


บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความห่วงใยและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในชุมชนต่าง ๆ  โดยได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ชิ้น และข้าวอิ่ม x เจนเนอราลี่ จำนวน 240 ชุด ให้แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อให้มูลนิธิฯ เพื่อนำไปจัดทำเป็น “ถุงปันสุข” ส่งมอบถึงมือเด็ก ๆ และครอบครัว ในชุมชนรอบโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ชุมชนรอบโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) และในอีกหลายชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ


 
โดยการส่งต่อความห่วงใยจากเจนเนอราลี่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้บริหารและพนักงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Shop For A Good Cause” ช้อปปิ้งสินค้าเมอร์แชนไดส์ของบริษัทฯ  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และบริจาคครั้งนี้ โดยทางมูลนิธิ ฯ ได้ดำเนินการส่งมอบถุงปันสุขให้กับน้อง ๆ ในชุมชนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเจนเนอราลี่ขอส่งต่อความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ค. 2564 เวลา : 16:25:31
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 5:37 am