ซีเอสอาร์-เอชอาร์
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ส่งมอบห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลสงฆ์


บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) และ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทบริหารการลงทุน ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ร่วมส่งมอบคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection (ARI) Clinic) และคลินิกวัณโรค (TB Clinic) ณ โรงพยาบาลสงฆ์ จากการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างของบริษัทฯ


 
โดยงบประมาณดังกล่าว เกิดจากความตั้งใจของบริษัทฯ ภายใต้กองทุนฟื้นฟูโควิด-19 ของพรูเด็นเชียล (Prudential COVID-19 Relief Fund) เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ที่กลุ่มพรูเด็นเชียลเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา ผ่านการสนับสนุนโครงการการกุศลและกิจกรรมของชุมชน ที่ส่งเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้กับผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการดำเนินงานก่อสร้างครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มอบงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลด่านหน้าทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกรกรกฎาคม พ.ศ. 2564
 

นายโรบิน สเปนเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “พวกเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปกป้องสุขภาพของชาวไทยและชุมชนท้องถิ่นในประเทศอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือและต่อสู้กับโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคน ด้วยการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการรักษาเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน”

“การสนับสนุนงบประมาณของพวกเราในครั้งนี้จะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นการตอกย้ำเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานของพรูเด็นเชียล ที่ต้องการช่วยให้ผู้คนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต โดยเฉพาะป้องกันสุขภาพที่ดีท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่งเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาโรคภัยที่จะช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้และปกป้องชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น”

สำหรับห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ณ โรงพยาบาลสงฆ์นี้ ได้ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยในพื้นที่ปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะประกอบด้วยพื้นที่สำหรับการคัดกรอง ตรวจ และรวบรวมตัวอย่าง ตลอดจนมีการควบคุมแรงดันบวกและแรงดันลบอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติการในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จในที่เดียว ทำให้สามารถคัดแยกผู้ป่วยเหล่านี้ออกจากผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยควบคุมการแพร่กระจายและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนอื่น ๆ ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ได้มากขึ้น ทั้งนี้ การก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการโดย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ที่ได้นำโซลูชัน Green Construction หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมงานก่อสร้าง CPAC BIM เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ค. 2564 เวลา : 11:23:45
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 6:23 am