ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั่วประเทศ ธนาคารออมสินมีความห่วงใย และตระหนักถึงความเดือดร้อนของ พี่น้องประชาชนคนไทยที่ประสบกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งลูกค้าธนาคารและประชาชนทั่วไป ผ่านมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายและผลกระทบก็ยังมีความรุนแรงอยู่  ภายใต้โครงการ “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้กับสังคม”

ธนาคารออมสินขอส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยชุด CPE และชุดเวชภัณฑ์ Home Isolation สำหรับกลุ่มจิตอาสาต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการแจกจ่ายสิ่งของให้กลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19  โดยจะมุ่งมั่นดำเนินภารกิจธนาคารเพื่อสังคมอย่างแข็งขัน และพร้อมส่งกำลังใจให้กับสังคมเพื่อมุ่งหวังให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ค. 2564 เวลา : 15:13:43
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 5:10 am