ซีเอสอาร์-เอชอาร์
วิริยะประกันภัย หนุนวิจัยอาหารช้าง


ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการวิจัย "การปลูกพืช อาหารช้างที่มีคุณภาพเพื่อความยังยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


LastUpdate 03/08/2564 16:11:08 โดย : Admin
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 5:00 am