ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ธ.ไทยเครดิตฯ ส่งความห่วงใยต่อเนื่อง บริจาคชุดยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ผ่านโครงการ Food for Fighters


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งความห่วงใยต่อเนื่อง บริจาคชุดยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 1,000 ชุด มูลค่ารวม 1,000,000 บาท ผ่านโครงการ Food for Fighters โดย มูลนิธิคุวานันท์ หลังจากที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดหาอาหารปรุงสุก และถุงยังชีพ มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ และผู้ป่วยที่กำลังรอรับการรักษาผ่านโครงการดังกล่าว รวมถึงบริจาคเงินให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อสมทบทุนจัดหาชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์มาแล้วก่อนหน้านี้ ตามปรัชญา "EVERYONE MATTERS ใครไม่เห็น เราเห็น"


 
นายวิญญู ไชยวรรณ กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่นี้มีความรุนแรงและยืดเยื้อยาวนานกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา การที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เกินกำลังที่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดจะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทำให้ผู้ป่วยหลายรายยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามได้ จำเป็นต้องรักษาตัวเองและแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
 
 
ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์เองก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดสถานประกอบการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออีกเป็นจำนวนมาก
 
 

"ธนาคารไทยเครดิตมองเห็นถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ จึงได้บริจาคชุดยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงสนับสนุนเงินสำหรับจัดหาอาหารและถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการแพร่ระบาด ผ่านโครงการ Food for Fighters และบริจาคเงินสำหรับจัดซื้อชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อแทนความห่วงใย และปรารถนาให้ผู้ป่วยทุกท่านหายป่วย กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ว”

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ส.ค. 2564 เวลา : 11:06:32
17-01-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 17, 2022, 10:22 am