ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ธนาคารออมสิน นำเรือออมสิน ส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 3 ชุมชนย่านฝั่งธนบุรี ในโครงการออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม
ธนาคารออมสิน นำเรือออมสิน ส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 3 ชุมชนย่านฝั่งธนบุรี ในโครงการออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ธนาคารออมสินภาค 3  ได้นำอาหารกล่อง น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ รวมจำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้านตามแนวทาง Home Isolation และประชาชนในชุมชนฝั่งธนบุรี 3 เขต ได้แก่ ชุมชนสวนสมเด็จย่าฯ เขตคลองสาน ชุมชนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี และชุมชนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ CSR "ออมสินห่วงใย  ส่งกำลังใจให้สังคม" เพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

LastUpdate 17/08/2564 13:20:39 โดย : Admin
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 11:11 am