ซีเอสอาร์-เอชอาร์
เซเว่นฯ ส่งมอบอาหาร 24,000 กล่อง ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยวัดสุทธิวราราม ในโครงการ ''ครัวปันอิ่มร้อย เรียงใจสู้ภัยโควิด-19''


จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดผู้ป่วยผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำรงชีพและปากท้องของประชาชน ที่ถือเป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนในภาวะอันยากลำบากนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ประสานความร่วมมือกับวัดสุทธิวราราม ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 24,000 กล่อง พร้อมหน้ากากอนามัย และAntigen Test Kit ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องในชุมชนต่างๆ และผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายย่อยให้สามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้ 


 
ด้วยเจตนารมณ์ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยเพื่อให้ฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 นี้ ที่มีร่วมกัน ซีพี ออลล์ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ โครงการพระไม่ทิ้งโยม วัดสุทธิวราราม ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 24,000 กล่อง พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย และAntigen Test Kit ระยะเวลารวมกว่า 40 วัน ให้กับ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยวัดสุทธิวราราม เขตสาทร
 
 

โดยมีนายสมภพ ตระราษี  ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ถวายแด่ พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และส่งต่อให้กับผู้ป่วยต่อไป
 

พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กล่าวว่า ศูนย์พักคอยวัดสุทธิวราราม นอกจากจะดูแลผู้ป่วยภายในศูนย์จำนวน 150 เตียงแล้ว ยังมีผู้ป่วยกลุ่ม Home lsolation ที่วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งข้าวส่งน้ำ ส่งยา  และในขณะเดียวกันทางวัดก็มีพื้นที่รองรับพระสงฆ์ที่ป่วยจากโรงพยาบาลสงฆ์มาดูแลอยู่ภายในศูนย์อีก 30 เตียง ความเป็นอยู่ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ทางวัดจะต้องดูแลประมาณ 600 กล่องต่อวัน มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของทางวัด ส่วนหนึ่งก็ได้รับบริจาค เพราะฉะนั้นวันนี้การที่ซีพี ออลล์  มาร่วมเป็นเจ้าภาพวันละ 600 กล่องก็สอดคล้องกับความต้องการของวัด  ถือว่าช่วยลดภาระในเรื่องการเตรียมอาหาร เรื่องการเตรียมเครื่อง Antigen Test Kit  ที่ผ่านมาการตรวจคัดกรองในเบื้องต้น หาอุปกรณ์ค่อนข้างลำบาก หาซื้อก็ไม่ค่อยมี โรงพยาบาลต่าง ๆ  ก็ไม่ค่อยได้รับตรวจ ทางวัดจึงขอรับบริจาคเครื่อง Antigen Test Kit มาช่วย อย่างวันนี้ที่เห็นจะมีคนมาตรวจวันละ 100  - 150 คนต่อวัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ 
 

คคนางค์ เพียรพินิจารณ์ชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตสาทร กล่าวว่า วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าไม่มีใครมาบริจาคภาระก็จะไปตกอยู่ที่โรงครัว ซึ่งจะเป็นพระสงฆ์ที่จะผู้ปรุงอาหาร และในบางวันหากมีกรณีเจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนก็จะทำไม่ทัน เราก็ไปช่วยไปเสริมเขา แต่ถ้ามีข้าวมาบริจาคอย่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ คนจะมาบริจาคค่อนข้างเยอะก็จะแบ่งเบาภาระทางครัว จะได้นำข้าวที่บริจาคส่งไป แล้วถ้ามีปริมาณเพียงพอทางวัดก็จะกระจายไปยังชุมชนรอบ ๆ พื้นที่ 
 
 
สำหรับโครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19”  จัดตั้งตามเจตนารมณ์ของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อประกาศความตั้งใจที่จะผนึกกำลังธุรกิจในเครือร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือกับพี่น้องคนไทยทุกภาคส่วนเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 40 ชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยร่วมระดมสรรพกำลังของกลุ่มธุรกิจในเครือ ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ดูแลธุรกิจโลตัส และบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ตลอดจนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพันธมิตรต่าง ๆ ในสังคมที่ได้เข้ามาร่วมกันช่วยเหลือชุมชนที่เดือดร้อน ซึ่งมีทั้งผู้ที่ขาดรายได้ ว่างงาน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่กักตัวดูอาการ และผู้ที่รักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ซึ่งโครงการครัวปันอิ่ม เริ่มส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานรวมจำนวน 2 ล้านกล่อง ให้แก่ชุมชมต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
 
 
โดยอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 2 ล้านกล่องนี้ ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการแพร่ระบาด โดยโครงการครัวปันอิ่มจะจัดซื้ออาหารที่ปรุงใหม่สุกสะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุกล่องถูกสุขอนามัยจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1 ล้านกล่อง และอีก 1 ล้านกล่องเป็นการสมทบอาหารจากเครือซีพีที่เป็นอาหารอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน รวมเป็น 2 ล้านกล่อง ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูอาหารแตกต่างกันในแต่ละวัน 
 

นอกจากนี้ ยังมีผู้มีจิตกุศลนำอาหารมาร่วมสมทบและมีจิตอาสา มูลนิธิ และภาคประชาสังคมมาช่วยดำเนินการส่งมอบในพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงชุมชนและลดการแออัด โดยประชาชนไม่ต้องออกจากที่พักอาศัยเพื่อมารับ ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ส.ค. 2564 เวลา : 12:30:40
17-01-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 17, 2022, 11:35 am