ซีเอสอาร์-เอชอาร์
เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 4 มอร์เตอร์ ราวกั้นปีกนกปิดเต็ม จำนวน 5 เตียง เป็นมูลค่า 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นางสุกัญญา คุณกิตติ หัวหน้างานการพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ส.ค. 2564 เวลา : 16:23:42
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 11:17 am