ซีเอสอาร์-เอชอาร์
EXIM BANK ส่งมอบอาหารปรุงสุกจากโรงครัว CSR บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


นายคณิทธิ์ สว่างวโรรส (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตพญาไท ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สมทบกับอาหารกล่องและขนมจากร้านอาหารในชุมชนและผู้ร่วมบริจาค

อาทิ  ร้านอาหารแม่ยุ้ย และโครงการปัญญา ปันอิ่ม ของปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ รวมทั้งสิ้น 1,100 กล่อง มอบให้แก่ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และกักตัวในชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสระเกศ ชุมชนศุภมิตร 1 ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพญาไท ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และผ่านกลุ่มเส้นด้าย ในกิจกรรม “ครัวกลางชุมชนคนอารีย์ by EXIM” ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ส.ค. 2564 เวลา : 15:42:43
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 6:21 am