ซีเอสอาร์-เอชอาร์
DMT สร้างนโยบายช่วยเหลือสังคมครบทุกมิติ


 เป็นเวลามากกว่า 1 ปีแล้ว ที่ทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยและทั่วโลก ต่างประสบปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  ตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพ จึงทําให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่างร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือ ฝ่าฟันปัญหา เพื่อให้เราทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน


 
บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ (DMT) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน หนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่มีวิสัยทัศน์ในการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีการกําหนด นโยบายเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในการแนวทางการบริหารของบริษัท ท่ามกลางวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่นี้ ทาง DMT ได้ถือเป็นภาระกิจสำคัญที่จะต้องส่งมอบความห่วงใย และให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทุกรูปแบบ อาทิเช่น การสร้างโรงพยาบาลสนามให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19ให้กับโรงพยาบาลศิริราช  มอบเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สถาบันธัญญารักษ์) โรงพยาบาลราชวิถี 2 และยังมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 53  ทุ่งสองห้อง เพื่อใช้ในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation รวมไปถึงส่งต่อความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ด้วยการมอบชุด PPE หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลเหล่านั้น และยังส่งต่อความห่วงใยกับให้ผู้ใช้ทางที่ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ใช้ทางในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19
 

นอกจากดูแลและให้ความห่วงใยกับชุมชนและสังคมโดยรอบแล้ว DMT ยังให้ความสำคัญบุคลากรภายใน  โดยออกมาตรการช่วยเหลือพนักงาน และดูแลทุกแง่มุมที่จะทำได้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน เช่น ดำเนินการจัดหาและประสานงานการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วกว่า 99% ของพนักงานทั้งหมด และจะเร่งฉีดให้ครบ 100% และหลังจากนี้จะเริ่มฉีดเข็มที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนจากโรงพยาบาล และคาดว่าจะดำเนินการได้ในไตรมาส 4 นี้ หรือต้นปี 2565   ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นให้แก่พนักงาน อาทิ กากผ้าอนามัย  เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อทุกๆ 7 วัน หากการตรวจพบว่าพนักงานได้รับเชื้อไวรัสจะได้ทําการรักษาได้ทันท่วงที หรือแม้แต่พนักงานที่จําเป็นต้องกักตัวเพราะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ DMT ก็ได้จัดชุด Happy Kit ที่บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อให้พนักงานดำรงชีวิตได้ใช้ในระหว่างการกักตัว   

ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของ  DMT ในการช่วยเหลือสังคมในสภาวะวิกฤตที่ยากลำบากนี้ DMTเชื่อมั่นว่าการเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจกัน การช่วยเหลือแบ่งปัน จะสามารถช่วยให้ประเทศชาติฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

ดอนเมืองโทล์ลเวย์..... ทางเลือกทีเห็นค่า เวลาของคุณ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ก.ย. 2564 เวลา : 16:39:25
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 11:50 am