ซีเอสอาร์-เอชอาร์
Mitsubishi Electric ยืนหยัดสานต่อโครงการประทีปเด็กไทย ต่อเนื่องปีที่ 5


มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดย นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมถวายเงินจำนวน 270,000 บาท แด่ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ใน“โครงการประทีปเด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ วัดป่าเลิศธรรมนิมิต จังหวัดปทุมธานี


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการประทีปเด็กไทย ก่อตั้งโดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2-6 ปีที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ให้ได้รับการดูแลทางการศึกษา มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการฯ ที่มีผู้ให้การสนับสนุน รวมแล้วกว่า 1,000 ศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด แต่นับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ   

“การเข้าร่วมสมทบทุนและสนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับปณิธานและเป้าหมายของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” หรือ  “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน เพราะการช่วยให้เยาวชนไทยในกลุ่มที่ขาดแคลนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา และมีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก จะเป็นรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงสำหรับพวกเขาในอนาคต” นายฮิโระอากิ คอนโด้ กล่าวทิ้งท้าย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ต.ค. 2564 เวลา : 18:54:02
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 5:23 am