ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


 

 


 

นายกฤษฎา เสกตระกูล  รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน พร้อมด้วย กีรติ โกสีย์เจริญ  ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 1,490,000 บาท แก่ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ. สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการ และ นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19

 
 
 

LastUpdate 09/11/2564 18:21:51 โดย : Admin
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 5:45 am