ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ไทยออยล์ รับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564


เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2564 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในรูปแบบ Virtual Award Ceremony ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยคุณจิราภรณ์ กมลอินทร์ ผู้จัดการ-แรงงาน/พนักงานสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลดังกล่าว


 
 
 
 
โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการพนักงาน ที่ให้มากกว่ากฎหมายแรงงาน ทำให้พนักงานมีโอกาสเลือกสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองและครอบครัว ส่งผลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดูแลสุขภาพอนามัย และสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
 
 
 
เกี่ยวกับไทยออยล์
 
 
ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน โดยร่วมวางแผนการผลิตก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันมีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำ (Top quartile) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริหารการขนส่ทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจบริการจัดเก็บนํ้ามันดิบ นํ้ามันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ย. 2564 เวลา : 16:39:39
06-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2022, 11:13 am