ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 แก่ มูลนิธิรามาธิบดี


กฤษฎา เสกตระกูล  รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน พร้อมด้วย ถิรพันธุ์ สรรพกิจ  รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบการสนับสนุนโครงการ Community Isolation “ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด” สมทบทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือรักษา COVID-19 และสนับสนุนการดำเนินภารกิจ Home Isolation ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีดูแลใน 9 ชุมชนโดยรอบ รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี โดยมี พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 พ.ย. 2564 เวลา : 11:36:19
06-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2022, 10:43 am