ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย


  

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ “รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน” จัดทำอาหารกล่องช่วยเหลือชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่ดูแลการช่วยเหลือชุมชน และสนับสนุนรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรส่งมอบแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และช่วยเหลืออาหารไปยังชุมชน แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท โดยมี อังคณา เทพประเสริฐวังศา  รองผู้อำนวยการอาวุโส สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ธ.ค. 2564 เวลา : 22:19:49
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 4:54 am