ซีเอสอาร์-เอชอาร์
''มูลนิธิเอสซีจี'' ส่งมอบพื้นที่แห่งความสุขให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชทั่วไทย


ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย (ซ้าย) องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบพื้นที่พักคอยและการปรับปรุงห้องน้ำ ในโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา  จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” จาก นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยหน่วยงาน Cement and Construction Solution มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการมารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้เป็นมากกว่าพื้นที่รักษาทางกาย แต่เป็นพื้นที่สร้างความสุขเพื่อช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ธ.ค. 2564 เวลา : 20:28:05
06-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2022, 11:12 am