ไอที
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 2 จำนวน 3,670.74 ล้านบาท


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 3,670.74 ล้านบาท


 
 
 
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (11 เมษายน 2565)
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่วิทยุย่าน 738 - 748 MHz คู่กับ 793 - 803 MHz เมื่อปี 2563 ในราคาประมูลสูงสุด 36,707.42 ล้านบาท โดย NT ได้นำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 2 จำนวน 3,670.74 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. แล้ว ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

 
 
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำหรับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 1 NT ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 3,670.74 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2565 เวลา : 19:21:00
06-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2022, 12:02 pm