ไอที
AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 2 จำนวน 1,835.48 ล้านบาท


นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (18 เม.ย.2565) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 733 - 738MHz คู่กับ 788 - 793 MHz เมื่อปี 2563 ในราคาการประมูลสูงสุด 17,154 ล้านบาท โดย AWN ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 2 จำนวน 1,835.48 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล หลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำเงินค่าประมูลดังกล่าวส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป


สำหรับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz งวดที่ 1 ที่ AWN ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน1,835.48 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) นั้น สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 เม.ย. 2565 เวลา : 12:45:54
06-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2022, 11:35 am