ซีเอสอาร์-เอชอาร์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ เป็นโอกาสทางการศึกษาให้โครงการปันกัน


 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบของขวัญที่ทุกฝ่ายงานภายในธนาคารได้รับช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบให้ “โครงการปันกัน เปลี่ยนสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้ ให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษา” เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆที่ขาดโอกาสในความดูแลของมูลนิธิยุวพัฒน์ที่มีมากกว่า 9,400 คนทั่วประเทศ โดยมีน.ส.สุนิษฐา ยอดชีวัน ผู้บริหารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นตัวแทนธนาคารส่งมอบ ให้แก่นายปรเมศร์ เศษรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ร้านปันกันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์


     อนึ่ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อโครงการส่งมอบให้โครงการปันกันต่อเนื่องกันหลายปี ส่วนหนึ่งเพื่อสานต่อโครงการ No Gift Policy ด้วยการงดให้และรับของขวัญ เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 เม.ย. 2565 เวลา : 16:57:42
07-07-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2022, 5:56 am